F-n, Vad Hon är Ful!

D-mn, She’s Ugly! Per request, an English version follows.

En tonårstjej står på Centralen och väntar på vänner en helt vanlig fredag kväll. En grupp killar går förbi och en tittar på tjejen, pekar och ropar högt så alla kan höra: F-n, vad hon är ful! Gruppen skrattar. Tjejen är knäckt. Ordens makt.

Sedan står man och grubblar på vad som just hänt, det är lite svårt att le när vännerna kommer, vem vet, de kanske också tycker man är ful. Ordens makt.

Åren går, man blir kär, någon säger till en hur fin man är, hur strålande vacker man är, och man tror på det. Man känner sig vacker. Ordens makt.

En vacker sommar dag gifter man sig. Den underbara mannen tittar djupt in i ens ögon med sitt strålande leende och säger: Jag älskar dig. Jag älskar den du är. Du är så vacker. Du är mitt allt. Ordens makt.

Då och då, står man och tittar på sig i spegeln. Mannen tittar på en och ler med det kärleksfulla, strålande leendet. Orden i huvet ekar: F-n, vad ful hon är!

1000 ord av kärlek vill inte alltid tro på grund av fem ord av hat. Ordens makt.

Tjugo år senare, en kvinna med tunnare hår, en mjukare kropp som fött tre barn, skratt rynkor runt ögonen. Hon har en fin man som älskar henne, hennes barn älskar henne – ‘Du är den vackraste mamman i hela världen!’, säger den lille. Hon tror. Ordens makt.

Sedan står man där, en morgon, tröttheten faller en skugga på ansiktet. Spegelbilden. Orden ekar i huvet: F-n, vad ful hon är! Ordens makt.

Du, kille eller tjej, som är ung idag, tänk på vad du säger. Du som har blivit tillsagt det som inte är sant. Du ska veta att … Du är vacker. Du är fin. Du är stark. Du är underbar.

Ordens makt.

1917630_1087705741280005_7728563958306011881_n

D-mn, She’s Ugly!

A teenage girl stands at Central Station, waiting for friends on an ordinary Friday night. A group of guys walk past, one looks at the girl, points and yells out loud so everyone can hear, D-mn, she’s ugly! The group laughs. The girl is broken. The power of words.

Left pondering what just happened, it’s hard to smile when friends arrive, who knows, maybe they are thinking the same. The power of words.

Years go by, one falls in love, someone tells one how nice one is. How radiantly beautiful one is, one believes they are, one feels beautiful. The power of words.

A beautiful summer day one gets married. The wonderful man looking deep into one’s eyes with his radiant smile says, I love you. I love who you are. You are so beautiful. You are my everything. The power of words.

Now and then, one stands and looks at themselves in the mirror. The man casts his gaze with a loving, radiant smile. The words echo in one’s head: D-mn, she’s ugly!

1000 words of love, one does not want to believe, due to five words of hatred. The power of words.

Twenty years later, a woman with thinner hair, softer body that has carried three children, laugh lines around her eyes. She has a nice man who loves her, her children love her – You are the most beautiful mom in the world!, says the little one. She believes. The power of words.

Then she stands there, one morning, weariness falls a shadow on her face. The mirror image. The words echo in her head, D-mn, she’s ugly! The power of words.

You, boy or girl, who is young today: Think about what you are about to say. You, who have been told what is not true. You should know that … You are beautiful. You are lovely. You are strong. You are wonderful.

The power of words.

 

 

 

Advertisement

One thought on “F-n, Vad Hon är Ful!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s